Καλαβρύτων 7 & Δημοκρατίας , Νέο Ψυχικό, τηλ: 210 6713878, email: info@drkalantzis.gr
ΕΛΛENG google plus
Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Όγκοι κόγχου

Ο κόγχος είναι μια ανατομικά πολύπλοκη δομή που περιέχει τον βολβό, τους εξοφθάλμιους μύες, λίπος και αγγειακούς, νευρικούς, εκκριτικούς και συνδετικούς ιστούς.


Ο κόγχος με την ευρύτερη έννοια περιγράφει την κοιλότητα που περιέχει δομές που είναι απαραίτητες για την οφθαλμική λειτουργία και την οστεώδη αρχιτεκτονική που τους περιβάλλει.

Δεδομένου ότι ο κόγχος είναι μια σχετικά μικρή ανατομική περιοχή με ελάχιστο πλεονάζων χώρο, βλάβες που καταλαμβάνουν χώρο οι οποίες αυξάνουν τον όγκο του κόγχου μπορεί να οδηγήσουν σε πρόπτωση του βολβού (εξόφθαλμος) και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την οπτική λειτουργία και την λειτουργία των εξοφθάλμιων μυών. Πρωτοπαθές οίδημα του κόγχου, αν και είναι αρκετά σπάνιο, επισυμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις καλοήθων και κακοήθων νεοπλασιών. Όλες οι ανατομικές δομές του κόγχου μπορεί να οδηγήσουν σε νεοπλασία. Άμεση επέκταση από γειτονικές ανατομικές δομές, λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές, και αιματογενή μετάσταση προκαλούνται σε δευτεροπαθή προσβολή του κόγχου.


Δεδομένου ότι ο κόγχος είναι μια σχετικά μικρή ανατομική περιοχή με ελάχιστο πλεονάζων χώρο, βλάβες που καταλαμβάνουν χώρο οι οποίες αυξάνουν τον όγκο του κόγχου μπορεί να οδηγήσουν σε πρόπτωση του βολβού (εξόφθαλμος) και μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την οπτική λειτουργία και την λειτουργία των εξοφθάλμιων μυών. Πρωτοπαθές οίδημα του κόγχου, αν και είναι αρκετά σπάνιο, επισυμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις καλοήθων και κακοήθων νεοπλασιών. Όλες οι ανατομικές δομές του κόγχου μπορεί να οδηγήσουν σε νεοπλασία. Άμεση επέκταση από γειτονικές ανατομικές δομές, λεμφοϋπερπλαστικές διαταραχές, και αιματογενή μετάσταση προκαλούνται σε δευτεροπαθή προσβολή του κόγχου.


Τα τριχοειδικά αιμαγγειώματα είναι οι πιο συχνοί όγκοι του κόγχου που παρατηρούνται στα παιδιά. Γεμάτοι από αγγειακό ενδοθήλιο και περικύτταρα, αυτοί οι ιστολογικά καλοήθεις βλάβες εκδηλώνονται κατά τη γέννηση ή εντός των 3 πρώτων μηνών της ζωής, μεγαλώνουν ταχύτατα , και αρχίζουν να προκαλούν συμπιεστικά φαινόμενα από την ηλικία του 1 έτους. Άλλες καλοήθεις βλάβες του κόγχου περιλαμβάνουν τις δερμοειδείς κύστεις , τα λεμφαγγειώματα και τους ιστιοκυτταρικούς όγκους .


Το ραβδομυοσάρκωμα είναι η πιο συχνή πρωτοπαθής κακοήθης πάθηση του κόγχου στα παιδιά. Αυτές οι καταστροφικές βλάβες εμφανίζονται συνήθως σε παιδιά μικρότερα των 2 ετών ή μεγαλύτερα των 6 ετών, και έχουν μια προτίμηση για τον άνω ρινικό κόγχο.


Τα νευροβλάστωμα, το σάρκωμα Ewing, ο όγκος του Wilms, και η λευχαιμία είναι οι πιο συχνές μεταστατικές βλάβες του κόγχου που πλήττουν τα παιδιά.Άλλες κακοήθεις αλλοιώσεις περιλαμβάνουν το λέμφωμα Burkitt και το κοκκιοκυτταρικό σάρκωμα.


Στους ενήλικες, τα σηραγγώδη αιμαγγειώματα είναι οι πιο συχνές ‘’de novo’’ εξοιδήσεις του κόγχου. Η αξονική τομογραφία αποκαλύπτει μια στρογγυλή, έγκλειστη, καλά-περιγεγραμμένη βλάβη. Αυτές οι βλάβες συνήθως είναι καλά ανεκτές από τον ασθενή και διαχειρίζονται με συντηρητική θεραπεία εκτός αν παρατηρηθεί απώλεια στην οπτική οξύτητα ή στο οπτικό πεδίο.


Η απόφαση για τη διενέργεια χειρουργικής επέμβασης λαμβάνεται όταν είναι απαραίτητη η βιοψία για την επαλήθευση των ευρημάτων ή όταν η βλάβη άμεσα ή έμμεσα επηρεάζει δυσμενώς τον βολβό ή την όραση. Για παράδειγμα, σε έναν ασθενή με μια βλάβη στον επιπεφυκότα δίκην κηλίδας σολωμού, απαιτούνται βιοψίες για την επιβεβαίωση και για να βοηθήσει στη διάγνωση και στον υπότυπο της υποτιθέμενης λεμφωματώδους βλάβης. Άλλες βλάβες ασκούν τις καταλυτικές τους επιδράσεις μέσω του όγκου τους, και η μείωση των βλαβών αυτών είναι απαραίτητη για την αποκατάσταση της ακεραιότητας του κόγχου. Σε άλλες περιπτώσεις, η συμπίεση του οπτικού νεύρου απαιτεί αποσυμπίεση των περιεχομένων του κόγχου.