Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Αντιμετώπιση επιπλοκών

Τι επιπλοκές μπορούν να συμβούν σε μια επέμβαση καταρράκτη;

Ο χειρουργός σας θα προσπαθήσει να κάνει την επέμβασή σας όσο το δυνατόν πιο ασφαλή. Ωστόσο, επιπλοκές μπορούν να συμβούν όπως και σε κάθε χειρουργική επέμβαση. Μερικές από αυτές μπορεί να είναι σοβαρές. Σε γενικές γραμμές, το 98% των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση καταρράκτη δεν αντιμετωπίζουν καμία επιπλοκή και αυτό κάνει τη εγχείρηση καταρράκτη μια πολύ ασφαλή χειρουργική επέμβαση.

Γενικές επιπλοκές οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης 

Άλγος 
Το άλγος μετά την επέμβαση καταρράκτη είναι συνήθως ήπιο και αντιμετωπίζεται εύκολα με απλά παυσίπονα όπως η παρακεταμόλη.
Αιμορραγία 
Κατά τη διάρκεια ή μετά την επέμβαση. Οποιαδήποτε αιμορραγία θα είναι ήπια και τα μάτια σας μπορεί να είναι ελαφρώς ερυθρά. 
Λοίμωξη 
Η οποία μπορεί να οδηγήσει σε θολή όραση ή ακόμη και μόνιμη απώλεια της όρασης (κίνδυνος: 1 στους 3.000 ασθενείς). Οι περισσότερες λοιμώξεις συμβαίνουν δύο με επτά ημέρες μετά την εγχείρηση. Εάν το μάτι σας γίνει κόκκινο και επώδυνο, και η όρασή σας γίνει θολή, θα πρέπει ο χειρουργός σας να το γνωρίζει άμεσα.

Ειδικές επιπλοκές της επέμβασης καταρράκτη

Ρήξη στο περιφάκιο 
το οποίο στηρίζει το φακό στη θέση του (κίνδυνος: 1 στους 50). Μία ρήξη μπορεί να οδηγήσει ένα μέρος από το ζελέ το οποίο είναι τμήμα του οπισθίου μέρους του οφθαλμού να έρθει προς τα εμπρός. Αν συμβεί αυτό, είναι αναγκαίο να απομακρυνθεί το ζελέ από το πρόσθιο μέρος του οφθαλμού κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Μια ρήξη μπορεί επίσης να έχει ως αποτέλεσμα μερικά κομμάτια του φυσικού φακού να πέσουν στο οπίσθιο μέρος του οφθαλμού, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν φλεγμονή. Αυτά αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της επέμβασης. 

Θόλωση 
του περιφακίου το οποίο στηρίζει το τεχνητό φακό στη θέση του (κίνδυνος: 1 στους 10). Μπορεί να παρατηρήσετε μια σταδιακή επιδείνωση στην όρασή σας, ή θολή όραση σε μερικούς μήνες ή χρόνια μετά την επέμβαση. Μια απλή διαδικασία λέιζερ που ονομάζεται YAG καψουλοτομή μπορεί να γίνει για να το διορθώσει. 

Αποκόλληση του αμφιβληστροειδούς 
η οποία είναι η άρση μιας από τις στιβάδες στο οπίσθιο μέρος του οφθαλμού (κίνδυνος: 1 στους 200 μετά από 5 έτη). Ο κίνδυνος αυξάνεται εάν έχει υπάρξει μερική απώλεια του τμήματος του ζελέ του οφθαλμού κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης. Αν παρατηρήσετε ότι έχετε ξαφνικά πολλά «μυγάκια» ή λάμψεις που αναβοσβήνουν, ή νομίζετε ότι έχετε μια σκιά στην όρασή σας, ενημερώστε το χειρουργό σας. 

Απόπτωση κερατοειδούς 
όπου η επιφάνεια του οφθαλμού σας έχει γδαρθεί κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Αυτό ιάται εύκολα με αντιβιοτικές οφθαλμικές σταγόνες.

Newsletter