Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Μετεγχειρητική αγωγή

Η μετεγχειρητική περίοδος ανάρρωσης (η περίοδος μετά την αφαίρεση του καταρράκτη) είναι συνήθως μικρή. Ο ασθενής πρέπει να χρησιμοποιήσει δύο ειδών οφθαλμικών σταγόνων (αντιβιοτικές και σταγόνες στεροειδών) για 4 εβδομάδες, προκειμένου να προληφθεί η μόλυνση (ενδοφθαλμίτιδα).

Ο ασθενής μπορεί συνήθως να περπατήσει την ημέρα της χειρουργικής επέμβασης, αλλά καλό είναι να κινείται με προσοχή και να αποφύγει την υπερβολική προσπάθεια ή την άρση βαρών για περίπου 2 εβδομάδες. Το μάτι παραμένει ανοικτό μετά τη χειρουργική επέμβαση και το διαφανές προστατευτικό οφθαλμικό κάλυμμα αφαιρείται λίγες ώρες αργότερα.

Κατά την επέμβαση, ο καταρρακτικός φακός αφαιρείται και αντικαθίσταται με ένα τεχνητό φακό, που είναι γνωστός ως ενδοφθάλμιος φακός (ενδοφακός), ο οποίος παραμένει στον οφθαλμό μόνιμα. Οι ενδοφθάλμιοι φακοί είναι συνήθως μονοεστιακοί, διορθώνοντας είτε την μακρινή ή την κοντινή όραση, όμως υπάρχουν και οι πολυεστιακοί φακοί που μπορούν να εμφυτευθούν για τη βελτίωση της κοντινής και της μακρινής όρασης ταυτόχρονα. Για περισσότερες πληροφορίες ρωτήστε το χειρουργό σας.

Newsletter