Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Συμπτώματα

Ο καταρράκτης είναι η θόλωση του φακού μέσα στο μάτι που οδηγεί σε μείωση της όρασης. (βλ. εικόνα) Είναι η συχνότερη αιτία τύφλωσης και αντιμετωπίζεται κατά κανόνα με χειρουργική επέμβαση. Απώλεια όρασης συμβαίνει επειδή η θόλωση του φακού εμποδίζει το φως να περάσει και να εστιαστεί στον αμφιβληστροειδή στο πίσω μέρος του ματιού.

Οφείλεται πιο συχνά στη βιολογική γήρανση, αλλά υπάρχουν και ποικίλες άλλες αιτίες. Με τη πάροδο του χρόνου, μια κίτρινο-καφέ χρωστική εναποτίθεται μέσα στον φακό και αυτό, μαζί με τη διατάραξη της φυσιολογικής αρχιτεκτονικής των ινών του φακού, οδηγεί σε μειωμένη μετάδοση του φωτός, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε προβλήματα όρασης.

Οι ασθενείς με καταρράκτη συνήθως αντιμετωπίζουν δυσκολία στην εκτίμηση των χρωμάτων, στην οδήγηση, στην ανάγνωση, στην αναγνώριση προσώπων, αλλά και στις αντανακλάσεις από τα έντονα φώτα.

Η σοβαρότητα του καταρράκτη, υποθέτοντας ότι δεν συνυπάρχει καμία άλλη οφθαλμική νόσος, ελέγχεται κυρίως από τα τεστ της οπτικής οξύτητας. Η καταλληλόλητα της χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από τις ιδιαίτερες λειτουργικές και οπτικές ανάγκες του ασθενούς, καθώς και από άλλους παράγοντες κινδύνου, το σύνολο των οποίων μπορεί να ποικίλει ευρέως.

Newsletter