Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Οχι άλλα δάκρυα

Οχι άλλα δάκρυα

Μάτια υγρά και βλέφαρα πεσµένα και βαριά. Πού οφείλονται αυτά τα συµπτώµατα και πώς αντιµετωπίζονται.

∆ΑΚΡΥΡΡΟΙΑ

Τι είναι η δακρύρροια και ποιος ο ρόλος των δακρύων ; «Συχνά παραπονούµαστε ότι τα µάτια µας δακρύζουν προκαλώντας µας ερεθισµό, ενόχληση και δυσκολία στην όραση, ιδιαίτερα όταν διαβάζουµε ή οδηγούµε. Τα δάκρυα χρησιµεύουν στο να ξεπλένουν τον οφθαλµό και καταλήγουν στη µύτη µέσω δύο µικρών πόρων (δακρυϊκά σηµεία) στην έσω γωνία του βλεφάρου. Το κάθε σηµείο οδηγεί τελικά στον δακρυϊκό ασκό, ο οποίος διοχετεύει τα δάκρυα µέσω του ρινοδακρυϊκού πόρου στη µύτη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η µύτη τρέχει όταν κάποιος κλαίει».

Τι συµβαίνει όταν υπάρχει µια στένωση των δακρυϊκώνπόρων; «Κάθεστένωση, ανωµαλία ή απόφραξη των αποχετευτικών πόρων µπορεί να οδηγήσει σε δακρυσµένα µάτια (δακρύρροια). Αυτό µπορεί να προκαλέσει συσσώρευση βλέννας στον ασκό, η οποία προκαλεί κολλώδη βλέφαρα, δυσκολία στην όραση ή επαναλαµβανόµενες µολύνσεις των οφθαλµών, ή µπορεί να οδηγήσει σε µόλυνση του δακρυϊκού ασκού (δακρυοκυστίτιδα)».

Πώς θεραπεύεται η δακρύρροια; «Αρχικά απαιτείται µια εξέταση από εξειδικευµένο οφθαλµίατρο για να διαπιστωθεί το αίτιο. Η σοβαρότητα των συµπτωµάτων και των κλινικών ευρηµάτων καθορίζει την κατάλληλη θεραπεία. Μια µόλυνση ή φλεγµονή του µατιού αντιµετωπίζεται µε την κατάλληλη φαρµακευτική αγωγή (κολλύρια). Μια στένωση των δακρυϊκών σηµείων χρειάζεται µια µικρή επέµβαση µεγέθυνσής τους (δακρυοπλαστική), ενώ µια απόφραξη του δακρυϊκού ασκού απαιτεί µια χειρουργική επέµβαση (ασκορινοστοµία) η οποία δηµιουργεί µια παράκαµψη κάτω από το δέρµα, στην έσω γωνία του οφθαλµού, για να επιτρέψει στα δάκρυα να παροχετευτούν στη µύτη».

ΒΛΕΦΑΡΟΠΤΩΣΗ

Γιατί τα βλέφαρα είναι πεσµένα και βαριά; «Καθώς µεγαλώνουµε, το δέρµα χάνει την ελαστικότητά του και η βαρύτητα τραβά προς τα κάτω τα βλέφαρα, µε αποτέλεσµα να κρεµάνε. Μικρές σακούλες λίπους εµφανίζονται κάνοντας τα µάτια να φαίνονται κουρασµένα και πρησµένα. Περίσσεια δέρµατος του άνω βλεφάρου µπορεί µερικές φορές να κρέµεται αρκετά χαµηλά, ώστε να παρεµβαίνει στην όραση και να προκαλεί βάρος και κούραση, ενώ µας κάνει να δείχνουµε µεγαλύτεροι. Αυτό ονοµάζεται βλεφαρόπτωση. Αλλες αιτίες παρόµοιων συµπτωµάτων είναι µια νευρολογική νόσος (πάρεση ή οφθαλµοπληγία) ή µια µυϊκήνόσος (µυασθένεια Gravis)».

Πώς αντιµετωπίζεται η βλεφαρόπτωση; «Η διαπίστωση του αιτίου χρειάζεται µια εξέταση από οφθαλµίατρο που εξειδικεύεται στις παθήσεις των βλεφάρων. Αν η βλεφαρόπτωση προκαλεί σηµαντική κόπωση, αίσθηµα βάρους, ασυµµετρία ή αρχίζει να επηρεάζει το οπτικό πεδίο, συνιστάται χειρουργική αντιµετώπιση µε επέµβαση βλεφαροπλαστικής ή αντίστοιχη επέµβαση αποκατάστασης».

Τι είναι η βλεφαροπλαστική; «Η βλεφαροπλαστική είναι µια επέµβαση για την αφαίρεση του χαλαρού δέρµατος και του λίπους από τα βλέφαρά και βοηθά στη σύσφιγξη των ιστών γύρω από τα µάτια. Σε περιπτώσεις που το άνω βλέφαρο εµποδίζει το οπτικόπεδίο, µια επιτυχηµένη επέµβαση βελτιώνει την όραση. Επιπλέον, η βλεφαροπλαστική εξαφανίζει το αίσθηµα βάρους και κάνει το πρόσωπο να φαίνεται νεότερο και πιο φωτεινό».

BHMAgazino 25/10/2015 (Δείτε το άρθρο εδώ)

Newsletter