Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Συνέντευξη του Dr. Γεώργιος Καλαντζή για τις παθήσεις βλεφάρων & δακρυϊκού συστήματος

Συνέντευξη του Dr. Γεώργιος Καλαντζή για τις παθήσεις βλεφάρων & δακρυϊκού συστήματος

Newsletter