Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Φωτογραφίες Επεμβάσεων | Τεχνητό μάτι

Πριν Πριν
Μετά Μετά
After insertion of artificial eye After insertion of artificial eye
Prosthisis Prosthisis
Newsletter