Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Ασκορινοστομία

Τι είναι η επέμβαση της ασκορινοστομίας;

Η χειρουργική επέμβαση της ασκορινοστομίας χρειάζεται για να σταματήσει η δακρύρροια,  να θεραπευθεί η φλεγμονή του δακρυϊκού ασκού που ονομάζεται δακρυοκυστίτιδα και να απαλλαγεί το μάτι από τα κολλώδη εκκρίματα που παράγονται λόγω της στένωσης ή της απόφραξης του ρινοδακρυϊκού πόρου. Μια νέα δίοδος δημιουργείται μεταξύ του δακρυϊκού ασκού και της μύτης που επιτρέπει στα δάκρυα να παροχετεύονται και πάλι κανονικά.

Πότε χρειάζεται ασκορινοστομία;

Η ασκορινοστομία συνιστάται αν η δακρύρροια είναι αρκετά έντονη ώστε να εμποδίζει τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής. Επιβάλλεται, επίσης, εάν υπάρχει μια μόλυνση στην περιοχή του ρινοδακρυϊκού ασκού (οξεία δακρυοκυστίτιδα) προκειμένου να αποφευχθούν επανειλημμένα επεισόδια κόκκινου, επώδυνου οιδήματος στη γωνία του οφθαλμού.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να γίνει η επέμβαση (βλ. εικόνα): 
α) Εξωτερικά - μέσω του δέρματος (εξωτερική ασκορινοστομία
β) Ενδοσκοπικά - μέσα από τη μύτη (ενδοσκοπική ασκορινοστομία)

Τι είναι η εξωτερική ασκορινοστομία; 
Μια μικρή τομή ενός εκατοστού γίνεται από την πλευρά της μύτης για να υπάρχει πρόσβαση στο δακρυϊκό ασκό. Ένα κομμάτι του οστού μεταξύ του δακρυϊκού ασκού και τη μύτης αφαιρείται προκειμένου να φτάσουμε στο εσωτερικό της μύτης. Ο δακρυϊκός ασκός είναι ανοικτός και συνδεδεμένος με το εσωτερικό της μύτης, ώστε μια άμεση δίοδος σχηματίζεται μεταξύ του ασκού και της μύτης. Ένα μαλακό «σωληνάριο» σιλικόνης (stent) τίθεται μέσα στη δακρυϊκή δίοδο για να την κρατήσει ανοιχτή κατά τη διάρκεια της επούλωσης. Αυτό το σωληνάριο δε φαίνεται και αφαιρείται εύκολα 12 εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία ή σπανιότερα υπό τοπική αναισθησία και μέθη και διαρκεί περίπου μία ώρα. Το ποσοστό επιτυχίας για αυτή την επέμβαση είναι περίπου 90%. Επιτυχία σημαίνει ότι η δακρύρροια σταματά εντελώς ή συμβαίνει μόνο σε πολύ κακές καιρικές συνθήκες. Η χειρουργική επέμβαση θα σας βοηθήσει να απολαύσετε τις εσωτερικές και τις εξωτερικές ενασχολήσεις σας και πάλι και αποτρέπει να έχετε ένα υδαρή οφθαλμό που χρειάζεται σκούπισμα όλη την ώρα. Για τη θεραπεία της λοίμωξης (οξεία δακρυοκυστίτιδα) το ποσοστό επιτυχίας είναι πάνω από 95 %.


Τι είναι η ενδοσκοπική ασκορινοστομία; 
Στην επέμβαση αυτή ο δακρυϊκός ασκός προσεγγίζεται από το εσωτερικό της μύτης, χρησιμοποιώντας ένα μικρό τηλεσκοπικό όργανο που ονομάζεται ενδοσκόπιο. Το ενδοσκόπιο επιτρέπει στον χειρούργο να δει στο εσωτερικό της μύτης και να κάνει ένα άνοιγμα μεταξύ του δακρυϊκού ασκού και της εσωτερικής επιφάνειας της μύτης, αλλά χωρίς τη χρήση ραμμάτων. Δεν υπάρχει τομή στο δέρμα σε αυτή την επέμβαση. Η εγχείρηση διαρκεί περίπου 45 λεπτά και γίνεται υπό γενική αναισθησία. Ο σωλήνας σιλικόνης (stent) τοποθετείται πάντα κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης για να κρατήσει τη νέα δακρυϊκή δίοδο ανοικτή και αφαιρείται μετά από 12 εβδομάδες. Το ποσοστό επιτυχίας για αυτή την επέμβαση είναι περίπου 80-85%.


Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ εξωτερικής και ενδοσκοπικής ασκορινοστομίας;
Στην ενδοσκοπική ασκορινοστομία δε γίνεται τομή στην εξωτερική πλευρά της μύτης, ενώ στην εξωτερική ασκορινοστομία απαιτείται μια μικρή τομή ενός εκατοστού. Στη συντριπτική πλειοψηφία (>97%) των ασθενών η τομή δεν είναι ορατή μετά από 2 μήνες. Η εξωτερική ασκορινοστομία έχει περίπου 10% υψηλότερο ποσοστό επιτυχίας. Η ενδοσκοπική ασκορινοστομία είναι συνήθως συντομότερη από την εξωτερική. Η ενδοσκοπική ασκορινοστομία απαιτεί πάντα γενική αναισθησία ενώ η εξωτερική μπορεί να γίνει εναλλακτικά με τοπική αναισθησία και μέθη. Η εξωτερική ασκορινοστομία είναι η επέμβαση εκλογής σε περίπτωση στένωσης ή απόφραξης των δακρυϊκών σωληναρίων.


Τι συμβαίνει μετά την επέμβαση;
Ο οφθαλμικός επίδεσμος απομακρύνεται την επόμενη ημέρα. Δε θα πρέπει να φυσάτε τη μύτη σας απότομα για 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία. Πρέπει να αποφύγετε την κατανάλωση καφέ και τσαγιού για 2 ημέρες.
Μετά την εξωτερική ασκορινοστομία θα έχετε ράμματα στη τομή από την πλευρά της μύτης σας, τα οποία θα αφαιρεθούν σε 2 εβδομάδες. Τα stent σιλικόνης θα αφαιρεθούν 12 εβδομάδες μετά την επέμβαση ανεξάρτητα του είδους της ασκορινοστομίας. 
Μετά και από τους δύο τύπους ασκορινοστομίας, θα χρησιμοποιείτε οφθαλμικές σταγόνες και ένα ρινικό σπρέι για 4 εβδομάδες. Θα πρέπει να αποφεύγετε τη σωματική άσκηση για 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση, και να παραμείνετε εκτός εργασίας για 7 περίπου ημέρες.

Newsletter