Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Διαθλαστική χειρουργική

Η διαθλαστική χειρουργική βοηθά τους ασθενείς που έχουν κάποια διαθλαστική ανωμαλία (μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμό) να τη διορθώσουν και να απαλλαγούν από τη χρήση γυαλιών και φακών επαφής.

Τι είναι η μυωπία;

Στη μυωπία, η καμπυλότητα του κερατοειδούς είναι πολύ κυρτή. Αυτό καθιστά την απόσταση μεταξύ του κερατοειδούς και του αμφιβληστροειδούς πάρα πολύ μεγάλη. Οι ακτίνες του φωτός από μακρινά αντικείμενα εστιάζονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή, κάνοντάς τες να φαίνονται θολές.

 

Τι είναι η υπερμετρωπία;

Στην υπερμετρωπία, η καμπυλότητα του κερατοειδούς είναι πολύ επίπεδη. Αυτό καθιστά την απόσταση μεταξύ του κερατοειδούς και του αμφιβληστροειδούς πολύ μικρή. Οι ακτίνες του φωτός από τα κοντινά αντικείμενα εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή, κάνοντάς τες να φαίνονται θολές.

 

Τι είναι ο αστιγματισμός;

Στον αστιγματισμό, ο κερατοειδής χιτώνας είναι σχήματος οβάλ και όχι στρογγυλός, κάνοντας τόσο τα μακρινά όσο και τα κοντινά αντικείμενα να φαίνονται παραμορφωμένα.

 

Πώς γίνεται η διόρθωση των διαθλαστικών ανωμαλιών με τη μέθοδο LASIK; 

Τα δύο βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της LASIK είναι το excimer laser και ο μικροκερατόμος. Το excimer laser παράγει μια συγκεντρωμένη ακτίνα υπεριώδους φωτός που μπορεί να εστιάζεται με ακρίβεια. Η ακτίνα είναι τόσο ακριβής ώστε να μπορεί να κάνει τομές σε μια ανθρώπινη τρίχα. Επειδή το excimer laser δεν παράγει σχεδόν καμία θερμότητα, ο περιβάλλον ιστός παραμένει ανέπαφος. Ο μικροκερατόμος μπορεί να κάνει εξαιρετικά λεπτές και ακριβείς τομές. Η ασφαλής και αποτελεσματική χρήση του, όμως, απαιτεί σημαντική χειρουργική εμπειρία. Χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει τα επιφανειακά στρώματα του κερατοειδούς κατά τη διάρκεια της επέμβασης LASIK. (βλ. εικόνα)

 

Τι είναι το Femtosecond laser;

To femtosecond laser είναι ένα υπέρυθρο laser το οποίο χρησιμοποιείται για διαθλαστικές επεμβάσεις διόρθωσης μυωπίας, αστιγματισμού και υπερμετρωπίας, το οποίο εκπέμπει παλμούς με εξαιρετική ακρίβεια (διάρκειας ενός ελάχιστου κλάσματος του δευτερολέπτου). Η ακρίβεια στην χρήση αυτής της μεθόδου σε συνδυασμό με την άνεση για τον ασθενή την καθιστούν μια εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδο διόρθωσης των διαθλαστικών ανωμαλιών.

 

Newsletter