Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Πάρεση προσωπικού νεύρου (πάρεση Bell)

Πάρεση προσωπικού νεύρου (πάρεση Bell)

Τι είναι και πώς προκαλείται η πάρεση του προσωπικού νεύρου;

Πρόκειται για την παράλυση της μισής πλευράς του προσώπου, χωρίς κάποια προφανή αιτία. Τα αίτια της νόσου δεν έχουν διευκρινιστεί με σαφήνεια. Η επικρατέστερη θεωρία είναι ότι οφείλεται σε ιογενή μόλυνση του προσωπικού νεύρου. Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί ότι, αν και ιογενής, η ασθένεια δεν είναι μεταδοτική.


Ποια συμπτώματα έχει η πάρεση Bell;

Τα συμπτώματα ποικίλλουν, αλλά κατά κανόνα περιλαμβάνουν: πτώση του βλεφάρου και της γωνίας του στόματος, αδυναμία ελέγχου των μυών της μίας πλευράς του προσώπου, καθώς και εμβοές (Εικ 1). 


C:UserskalantzgDesktopbells-palsy-1200x630.png Εικ 1(πάρεση κατά Bell)


Στην πλευρά που έχει πληγεί, το μάτι και το μισό στόμα αδυνατεί να κλείσει πλήρως και κατά συνέπεια υπάρχει μία αίσθηση ξηροφθαλμίας που συνοδεύεται από ερυθρότητα και πιθανότατα μείωση της όρασης λόγω κερατοπάθειας εξ εκθέσεως (Εικ 2).


C:UsersGeorgePicturesCLINICAL PICTURESVII palsyIMG_0403 (2).JPG Εικ 2 (πάρεση προσωπικού νεύρου)Πολλές φορές τα συμπτώματα συγχέονται με αυτά του εγκεφαλικού επεισοδίου. Ωστόσο, η κυριότερη διαφορά είναι ότι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο συνοδεύεται από κάποια επιπλέον συμπτώματα, όπως η παράλυση των άκρων του σώματος και η δυσκολία στην ομιλία, ενώ η πάρεση Bell αφορά μόνο το πρόσωπο.Πώς αντιμετωπίζεται η πάρεση Bell;

Για την έγκαιρη διάγνωση ο ασθενής πρέπει να απευθυνθεί σε εξειδικευμένο οφθαλμίατρο το συντομότερο δυνατό, καθώς η πάρεση Bell είναι πολύ σοβαρή πάθηση και χρήζει άμεσης ιατρικής παρακολούθησης και αντιμετώπισης. Η θεραπεία βασίζεται στη λήψη κορτικοστεροειδών και αντιϊκών δισκίων,  και τα συμπτώματα συνήθως παρουσιάζουν ύφεση εντός 1-2 εβδομάδων από την έναρξη της αγωγής. Επιπλέον, λόγω της αδυναμίας να κλείσει πλήρως το μάτι, προκαλείται ξηροφθαλμία και χορηγούνται τεχνητά δάκρυα και ενυδατικές οφθαλμικές αλοιφές για την προστασία του οφθαλμού. Για την πλήρη αποκατάσταση του προσώπου απαιτούνται φυσιοθεραπείες, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η κατάλληλη χειρουργική επέμβαση για τη διόρθωση της βλεφαρόπτωσης ή του εκτροπίου του βλεφάρου εάν τα συμπτώματα δεν αποκατασταθούν πλήρως εντός 3-6 μηνών (Εικ 3-4).Εικ 3 (παραλυτικό εκτρόπιο & πτώση βλεφάρου)


 

Εικ 4 (μετά την επέμβαση)Newsletter