Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Φωτογραφίες Επεμβάσεων | Βasal cell carcinoma

Πριν Πριν
2 εβδομάδες μετά την επέμβαση 2 εβδομάδες μετά την επέμβαση
Newsletter