Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Φωτογραφίες Επεμβάσεων | Dermis fat graft

Μετά Μετά
Τελικό αποτέλεσμα Τελικό αποτέλεσμα
Prosthesis Prosthesis
Newsletter