Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Φωτογραφίες Επεμβάσεων | Hughe's flap

Bcc Bcc
Immediate post-op Immediate post-op
3 εβδομάδες μετά την εγχείρηση 3 εβδομάδες μετά την εγχείρηση
Τελικό αποτέλεσμα Τελικό αποτέλεσμα
Newsletter