Επίκουρος Καθηγητής Οφθαλμολογίας
Διευθυντής Οφθ/κής Κλινικής
St. James Hospital, Leeds, Μεγάλη Βρετανία

Φωτογραφίες Επεμβάσεων | Ptosis

Πριν Πριν
Μετά Μετά
Πριν Πριν
Μετά Μετά
Newsletter